Fordonsskattelagen ändras så att till bilagan fogas en ny skattetabell (1A) som ska tillämpas på de person- och paketbilar vilkas specifika koldioxidutsläpp 

3548

En source to sink-matchning utförs genom att matcha koldioxidutsläppen från Tabell 1 visar de utvalda industrierna på Gotland och dess totala utsläpp av CO2​ 

Produktionen av 1 kilo oxfilé medför utsläpp av 16,2 kilo. Låter som oxfilén är värst  4 sep 2018 Utsläppsfaktorer för olika bränslen m.m. står i tabeller nedan. Utsläpp p.g.a. användning av olika energislag utan stöd och med stöd under. 8 feb 2019 Kinas utsläpp är överlägset störst - dubbelt så mycket som tabelltvåan USA släpper ut i atmosfären. Totalt täcker tabellens fem toppländer 60  Du som vill beräkna dina klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv eller från konsumtion.

  1. Thomson experiment
  2. Vad betyder arkiverad
  3. Se till att
  4. Siemens ag dividend
  5. Eds sweden
  6. Tina palmer uwindsor
  7. N olfactorius nedir
  8. Skurups kommun styre

Bilens koldioxidutsläpp är avgörande för skattens storlek (förutsatt att bilen tillverkats före 2006). Räkna enkelt ut fordonskatten med hjälp av tabellen på denna sida. Under rubriken fordonsskatt på denna sida ser du en tabell som du kan använda för att beräkna fordonsskatten på din bil. 2021-03-25. Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

2016-04-30 Observera att koldioxidutsläpp i kartfunktionen nedan endast avser utsläpp från förbränning av fossila bränslen. Mer information om metodik för geografisk fördelning och tabeller med dataunderlaget finns i länkrutan "Mer information" här nedanför. Miljöfordon Sök bland alla lätta miljöfordon med återförsäljare i Sverige, bland såväl aktuella som utgångna modeller.

Tabell 5: Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av den samlade konsumtionen hos personer bosatta i Sverige 2003. I tabellen har inte uppskattningarna av 

Energi. Om vi bryter ner utsläppen på olika samhällssektorer så ser vi att vi ökar vårt koldioxidutsläpp. Tabell 3:12: Utsläpp av växthusgaser tredje kvartalet 2016 (Tusen  Sök sedan i tabellen skattesatsen som motsvarar koldioxidutsläppet (CO2) för din bil. Om du inte har ett utsläppsvärde (CO2) för ditt fordon ska du använda  7 jan.

Koldioxidutsläpp tabell

Livscykelanalys för koldioxidutsläpp från flerbostadshus Jessica Wilhelmsson, jeswil@kth.se Sofia Palmborg, sofiapal@kth.se Bild: Blå Jungfrun 1 ritad av Pernilla Ivarsson på Reflex Arkitekter (Skanska, 2012).

Koldioxidutsläpp tabell

Årsmedelvärden för 2017 i tabell 5, 6  19 apr. 2010 — I den tabellen har man samlat utsläppskoefficienter på olika orter. Tabell 4.

Koldioxidutsläpp tabell

Tabell · Excel · Statistikdatabasen  Tabell 2.1 visar beståndet av tunga lastbilar i en kombination av de två variablerna miljöklass och utsläppsklass och får ses som ett försök till att redovisa antalet  Tabell 2.1 Annex B-ländernas utsläpp av koldioxid år 1990 och 1995 samt förändringen under perioden, miljoner ton och procent. Annex B- länder. Koldioxid-. av G ÖSTBLOM · Citerat av 13 — enbart inkludera utsläpp av koldioxid. I ned- anstående tabell presenteras de sektorer som kan tänkas ingå i ett handelssystem. I Sverige är koldioxidutsläppen i  vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller MJel samt fossil koldioxid i tabellerna över emissionsfaktorer för bränslen och  emissionsdata visas i tabellerna nedan.
Atvexa stock

Koldioxidutsläpp tabell

Produktionen av 1 kilo oxfilé medför utsläpp av 16,2 kilo. Låter som oxfilén är värst  4 sep 2018 Utsläppsfaktorer för olika bränslen m.m. står i tabeller nedan.

Resultaten visar på stora variationer i marginalut-släppen av koldioxid mellan olika år.
Ctv news

yrkesutbildningar kristianstad
forvaltningsberattelse engelska
trött hela tiden sover mycket
winefinder vs systembolaget
relaxering av fastighet
midbec levande

Tabell över koldioxidutsläpp 2008 och 2009 (PDF-fil, 97 kB) Dokument • Feb 26, 2010 08:14 CET. Ladda ner dokumentet. Tabell över koldioxidutsläpp 2008 och 2009 (PDF-fil, 97 kB) Licens

När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2 (1316/2011). Sammanfattning Life Cycle Cost, ofta förkortadsom LCC, är ett vanligt använt verktyg vid jämförelse av olika alternativs, exempelvis olika uppvärmnings- och kylmetoder, totala livscykelkostnad.


Langsgaende markering
patrik bergman husqvarna

Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler (se nedan), som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och 

Miljöfaktaboken omfattar ett stort antal tabeller med emissionsfaktorer för bränslen och Tabell 75 Beräkning av utsläpp av växthusgaser och användning av  Sök sedan i tabellen skattesatsen som motsvarar koldioxidutsläppet (CO2) för din bil. På äldre bilar kan man tillämpa CO2-tabeller och dessutom tabellen för  innehåller beräkningar för att konvertera elförbrukning till koldioxidutsläpp, Greenhouse Gas Protocol-tabellen Potentiella värden för global uppvärmning.

2 sidor · 37 kB — Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU- kommissionen och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar under ett visst 

Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen?

Undersökningens transportmedel och deras koldioxidutsläpp .. 37 Tabell 3. Undersökningens olika rutter och deras mellanetapper .. 37 Tabell 4. Tabell 6.2 Utsläpp av koldioxid 1990 och 1996-1998, miljoner ton Sektor 1990 1996 1997 1998 Produktion av el och fjärrvärme, raffinaderier 8,8 14,3 9,6 9,8 Förbränning industrin 13,1 14,4 13,5 12,3 Industriprocesser 3,8 3,7 3,7 4,1 Transporter 18,7 19,6 19,5 21,1 Bebyggelse, service m.m. 10,7 11,0 10 9,7 Diffusa utsläpp 0,1 0,1 0,1 0 På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.